تبلیغات
EtiJoon -- سلطان عکس + کامپیوتر - اسلام وایمان از دید گاه مفهوم شناسى
- صفحه اصلی
- پست الكترونیك
- تماس با مدیر
- لینكدونی
- همكاری با ما
- درخواست دعوتنامه
- تبادل لینك
- ارتباط با پشتیبانی


لطفا در صورت هر گونه پیشنهاد ، انتقاد و اختلال یا مشكل در سایت به ما اطلاع دهید.
برای فرستادن مطالب جدید ، ایمیل خود را وارد كنید.
Example: e-mail@yahoo.com
 
اضافهحذف
بازدیدهای دیروز:
بازدیدهای امروز:
بازدیدها:
نظرات:
تعداد پست ها:
ایجاد صفحه: - ثانیه
لوگو ما

پشتیبانی : محمد اعتمادی
ویرایش قالب : وبسایت تفریحی اتی جون
pretty-mail.com
اگر از كسی دلسرد شدی كسی را دل سرد نكن ! "از خودم"

سلام

من خودم این پست رو نخوندم ولی فکر میکنم جالب باشه

لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.

نظرتون رو هم بگید

استاذ بزرگ زاده

 موارد استعمال واژه اسلام:أـ اسلام یعنى ، دین محمد صلى الله علیه وسلم . خداوند جلّ جلاله مى فرماید : {إن الدین عند الله الإسلام }: ال عمران: 19" همانا دین پسندیده نزد خداوند پاك اسلام است { ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه }: ال عمران: 85" وهركس غیر از اسلام دینى دیگر را تلاش كند هر گز از وى پذیرفته نخواهد شد. ونیز فرموده است { الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دینا}:مائده: 3" وبه اتمام رسانیدم بر شما نعمتم را ورضایت دادم برایتان اسلام را یك دین " ( ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبیاً ورسولاً ) مى چشد طعم ایمان را كسى كه خشنود باشد به اینكه الله را پروردگار واسلام را دین خویش بر گزیده است)حضرت عمر فاروق رضى الله عنه مى فرماید: خشنودم از اینكه خداوند را پروردگار اسلام را دین ومحمد صلى الله علیه وسلم را پیامبر خود برگزیدم". 2ـ اسلام یعنى احكام عملى عضوى ظاهرى خداوند مى فرماید: قالت لاأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا" اعراب بادیه نشین مى گویند ایمان آوردیم بگو اى محمد صلى الله علیه وسلم شما ایمان نه اورده اید ولى بگویید اسلام را پذیرفته ایم " حضرت محمد صلى الله علیه وسلم مى فرماید: شهادت دهى به ربوبیت والوهیت خدا ورسالت رسول الله وبه پاى دارى نماز را وادا كنى زكات وروزه رمضان وحج بیت الله را اگر توانى رفتن بسوى آن .

 اسلام این است كه پرسش نمایى خداوند را وچیزى را با وى شریك نسازى ونماز را اقامه نمایى وزكة را تأدیه كنى وروزه رمضان گیرى، موارد استعمال وأژه ایمان : آ ـ ایمان یعنى تصدیق قلبى یقینى : خداوند مى فرماید مثل یكه در آیه ماقبل ذكر شد ( قصه اعراب ) به زبان هاى شان مى گویند ایمان آورده ایم در حالى كه قلب هاى شان ایمان نیاورده است. مگركسى كه اجبار كرده شود در حالى كه قلب هاى شان ایمان نیاورده است. در این باره آیات وحدیث زیادى وارد است چنانكه حضرت محمد صلى الله علیه وسلم هر كسى كه ذره اى ایمان در قلبش باشد او آتش جهنم بیرون آورده مى شود . ونیز مى فرماید: كسى بیمرد در حالى كه مى داند معبودى جز خدا نیست به بهشت وارد مى شود .

در حدیث ابو هریره آمده است كه نبى صلى الله علیه وسلم فرمود اى ابا هریره برو با این كفشها یم از این پس آن طرف دیوار هر كسى را دیدى كه گواهى مى دهد كه نیست معبودى جز الله وقلبش به این ایمان سر شار ومالا مال از جرم ویقین است وى را به بهشت بشارت ده . ایمان یعنى اعتقاد به اصول عقیده : خداوند مى فرماید: ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر...... " ولى نیكى كننده كسى است كه ایمان بیاورد به خداوند وروز آخرت وفرشتگان وكتاهبها أسمانى وپیامبران. دین از دید گاه مفهوم شناسى: از دید گاه مفهوم شناسى دین عبارتست از : مجموعه عقاید و قوانین وموازین اجتماعى وعبادى واخلاقى كه گروندگان آن دین در چارچوب آنها در مسیر تكامل مادى و تصعید روحى گام بر مى دارند. در یك تعبیر ساده تر مى توان " دین" را مجموعه دو بخش مهم واساسى دانست كه عبارتند از: ـ نظام اعتقادى. (= گزاره هاى نظرى وتئوریك) ـ نظام عملى.( = موازین عملى وپراتیك) قاعدتاً هر دینى كه در عرصه هناور جامعه بزرطبشرى ظهور نموده است وبا استقبال ر شور طروهى از مردم روبرو شده ودر مدت كوتاهى در بین مردم یشرفت دچشمگیرى حاصل نموده است ویقین داراى این دو بخش بوده است. یعنى هم توجیه كننده اندیشه وطرز فكر یك بوده است وهم جهت دهنده عمل ورفتار فردى وكوشش هاى اجتماعى پس " دین" به معى جامع وصحیح اش: عبارت از آئینى است كه هم داراى بعد اعتقادى باشد وهم داراى بعد عملى. كه هم داراى بعد اعتقادى باشد وهم داراى بعد عملى.هیچوقت یك از آن دو بخش را به تناهى وبه طور مجزا نمى توان " دین" نام نهاد وبعنوان " دین" پذیرفت اعتقاد اجزاء دین را دین نامیدن خطاى فاحش محسوب مى شود .به تعبیرى دین را مى توان به چند صورت ذیل تعریف نمود: دین عبارتست از سیستم اعتقادى. دین عبارتست از سیستم عاملى. دین عبارتست از مجموعه دوسیستم اعتقادى وعملى. الزاما از میان تعریفات فوق مى بیست یك تعریف صحیح ودو تعریف دیگیر غیر صحیح باشند بنا بر این فقط تعریف سوم درست است ودو تعریف اول ودوم غلط اند، وعلت غلط بودن شان اینست كه در هر دو تعریف " دین" به جزئى از مجموع اجزاء تعریف شده است . وهمین است معناى: ( نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض) . اسلام یك دین است : از دیدگاه " فهوم شناسى" اسلام یك دین بشمار مى رود كه تعریف آن این است اسلام دینى است كه داراى دو بخش: 1ـ ایمان= مبانى واصول اعتقادى. 2ـ اسلام= احكام عملى عضوى مى باشد.بر طبق تعریف وترسیم مذكور اسلام هم داراى نظام توجیهى انیشه اى است وهم داراى نظام جهت دهنده رفتارى وعملى فردى واجتماعى. علامه بدر الدین عینى رحمت الله علیه در كتاب عمدة القارى " از بعضى علماء نقل مى كند: ما این مطلب را نمى پذیریم كه ایمان فقط تصدیق قلبى دین گفته شود . بلكه دین عبارتست از مجموع اركان معتبر در هر دین واز جمله اسلام وبه همین دلیل گفته مى شود " دین اسلام" ونه " دین " ایمان. عفیف عبد الفتاح طبارة مى گوید: خداوند با ظهور دین اسلام به تمام ادیان خاتمه بخشید وبه محمد نظام تشریعى اعطاء نمود كه با حفظ وآشكار كردن روح دین راستین در خود، كلیه شرائع پیشین را منسوخ مى نماید . این شریعت با لوازمى كه تطور عقلى انسان اقتضا مى كند تطبیق یافته وبراى هر عصر وسرزمین شایستگى پیدا مى كند . وفقط همین شریعت است كه در حظیره قدس الهى پسندیده شده وهیچ دینى علاوه از آن پذیرفته نخواهد شد . دانشمند محترم سعید حوى مى نگارد: كلمه اسلام بر دینى اطلاق مى شود كه خداوند پاك آن را بر محمد صلى الله علیه وسلم نازل فرموده است وقران وسنت تفصیلا بیان نموده است ودین اسلام به این معنى همچنان كه مى بینیم نظام شامل و كاملى است كه تمامى امور زندگى بشریت كه عبارتند از عقاید ، عبادات شرائع ومبانى استدلال آن ، را فرا مى گیرد. پس اسلام مجموعه عقاید، شرائع وشعار است. پوشش فراگیرى براى زندگانى دنیا وآخرت به وسعت زمان ومكان مى باشد. علامه عینى مى گوید: واژه اسلام بر دین محمد اطلاق مى شود ، گفته مى شود دین اسلام چنانكه گفته مى شود دین یهودیت ونصرانیت. از آنچه نقل مى گردید بدست آمد كه اسلام دینى است كه شامل تمامى عقاید وشرائع وشعائر است. هم داراى سیستم متكامل فكرى است وهم داراى موازین ومبانى حقوقى وبرنامه هاى مترقى ومتعالى فردى واجتماعى . اسلام دین اندیشه وعمل، ملت ودولت، عبادت ، وسیا... فردى واجتماع، اخلاق، وهنر علم وابتكار ، صنعت واقتصاد، جنگ وصلح، خشم وألفت ، ماده ومعنى، عدالت و برادرى ودنیا وآخرت است. دین بودن اسلام، واقیعتى است كه دین شناسان نیز طبق اصول وضوابط متعین شده آن را خواه نا خواه مى پذیرد وبعنوان یك دین به رسمیت مى شناسد. چرا دین پیامبر، اسلام نامیده شده است ؟ در آغاز این مبحث در قسمت موارد استعمال واژه اسلام ثابت نمودیم كه واژه اسلام در بسیارى از آیات وروایات اسمى براى دین محمد صلى الله علیه وسلم بكار رفته است ودر قبیل از آیات ورویات مراد از اسلام دین محمد صلى الله علیه وسلم است آیاتى مانند أیت ذیل او این قبیل اند: إن الدین عند الله الإسلام.." واژه اسلام نامى است كه در ایمان گذشته در كتابهاى قبلى اشاره كرده است كه دین حضرت محمد نهاده شده وخداوند در كتابهاى قبلى اشاره كرده است كه دین محمد صلى الله علیه وسلم اسلام وپیروانش مسلمین نام دارند . چنانكه خداوند مى فرماید: خداوند شمارا مسلمان نام نهاد از قبل ودر این كتاب " قرآن" . اما اینكه چرا دین محمد صلى الله علیه وسلم اسلام نام نهاده شده است ، به این نكات باید توجه كرد :

 1ـ روح دین اسلام سراسر انقیاد وفرمانبردارى از خداست.

 2ـ چون محور وملاك اصلى اجراى احكام وموازین عملى فردى واجتماعى دین اسلام منوط ومشروط به انقیاد وستسلام به احكام عملى عضوى ظاهرى است وتصدیق قلبى وایمان، محور سعادت وشقاوت اخروى مى باشد.

 3ـ دین اسلام پشتیبان واحیاكننده صلح وسلم است، اخوت ومساوات وعدالت وآبادانى حیات مادى ومعنوى است. با جنگ ونا آرامى دشمنى ونا برابرى وظلم وخراب كارى جدا ناسازگار است .

 4ـ اسلام دین أنس والفت، ومنطق واستدلال است، نه دین خشم وقداره بندى وشمشیر. دینى است كه از راه نفوذ در وجدان واندیشه پیش مى رود وبر دلها حكومت مى كند ومانند دین هاى دیگر نیست كه بازور وزور تزویر پیش مى روند وبرتن ها سیادت مى كنند . دین محمد صلى الله علیه وسلم اسلام است چون داراى سالمترین ومسالمت آمیز ترین قوانینى است كه با فطرت انسان موافق وملائم است. كلمه اسلام: در صورت نام بودن براى دین محمد صلى الله علیه وسلم به معناى لغوى خود بكار مى رود. نكته مهمى كه ذكر آن ضرورى بنظر مى رسد اینست كه از نظر " مفهوم شناسى" كلمه اسلام در صورتى كه رسمى براى دین محمدصلى الله علیه وسلم استفاده شود به معناى لغوى خود بكار مى رود. این نكته مورد بسیار ظریفى است كه از نظر بسیارى از گردیده تا قائلین " نظریه وحدت معنایى اسلام وایمان " جهت اثبات نظریه خود به آیاتى مانند : إن الدین عند الله الإسلام.." از نظر مفهوم شناسى" واژه اسلام در این آیات به معناى مطلق انقیاد در استلام مى آید وآن اسمى است براى دین محمدصلى الله علیه وسلم واین واژه در این مورد استعمال وبه این معنا با كلمه دین مترادف است ..

 المراجع: عمدة القارى : علامه بدر الدین العینی روح الدین الاسلامى : عفیف عبد الفتاح طیارةلینك مطلب نظرات [] 
نویسنده:eti ساعت:03:09 ق.ظ  تاریخ:دوشنبه 2 مهر 1386